Schemaläggning för verksamheter som vill förbättra kontinuiteten.

Vi utvecklar algoritmer för automatiserad schemaläggning mot hemtjänsten. Algoritmerna är speciellt utvecklade för att kunna hantera alla krav som hemtjänsten ställer.

Verktyget är under betatestning.

Grundschema.
Ställ dina krav.

Med verktyget kan man skapa ett nytt grundschema baserat på information om tillgänglig personal, aktuella brukare, uppgifter som skall genomföras, tidsvillkor, uppgifter om avstånd och restider, rättigheter att utföra uppgifter samt krav på kontinuitet som specificerats.

Kontakta oss

Förändringar.
Snabb hantering.

Man kan komplettera ett partiellt schema baserat på förändrade krav (vid sjukdom, personalförändringar och förändrad situation hos brukare).

Ruttoptimering.
Minska körtider.

När ett schema skapats så görs även ruttoptimering där körscheman skapas för varje personal och dag där de sammanlagda restiderna minimeras.

Vi har löpande dialoger med betatestare till verktyget. Både med hemtjänstföretag och schemaläggare. Utöver det faktum att schemaläggningen tar väldigt lång tid upplever många att det är komplicerat att lägga scheman som är kontinuitets- och effektivitetsoptimerade. Vi gör detta helt automatiskt.

En inblick i beta-verktyget.

Steg 1.

Lägg in data som beskriver din verksamhet, t.ex. personal, rättigheter, delegeringar, brukare, beställda tjänster, tidsvillkor, allergier, olika typer av preferenser. Dessutom krav på kontinuitet och krav på effektivitet (beläggningsgrad).

Tryck på (+) för att se indata för personal.

Personal 1

Personal 2

Tryck på (+) för att se indata för personal.

Brukare 1

Brukare 2

Steg 2.

Skapa ett schema. Välj den personal som ska schemaläggas och de brukare som beviljats uppdrag för tisdperioden. Ange även de krav som schemat ska utformas efter.

Exempel på val av personal

Detta är en illustration på hur det ser ut när du skapar ett schema. Det går inte att navigera i denna vyn.

Skapa nytt schema
Personal 1
Redigera
Personal 2
Redigera
Personal 3
Redigera
Personal 4
Redigera

Steg 3.

Se ditt schema och relevant statistik. Du kan se schemat för både brukare och personal. Verktyget kan även användas för att komplettera ett befintligt schema.

Vill du se hur ett slutgiltigt schema ser ut? Boka en kostnadsfri demovisning med oss.