Matematik för hemtjänsten.

Vi är ett högteknologiskt företag som fokuserar på förbättrat utnyttjande av resurser genom användning av smarta algoritmer.

Därigenom kan vi bidra till att höja kvaliteten inom hemtjänst, och minska kostnader och resursslöseri.

Bakgrundsinformation.

Andelen äldre i relation till andelen arbetsföra ökar i Sverige. År 2050 förväntas andelen äldre vara cirka 40 procent.

Fram till år 2030 beräknas ett rekryteringsbehov inom äldreomsorgen på 150 000 nya personer i Sverige.

70 procent av den operativa personalen inom hemtjänsten anser att bemanningen är otillräcklig någon gång varje vecka.

Operativ personal

“Det här är en exempeltex som senare ska bytas ut mot riktig text från respondenten”.

Operativ personal

“Det här är en exempeltex som senare ska bytas ut mot riktig text från respondenten”.

Operativ personal

“Det här är en exempeltex som senare ska bytas ut mot riktig text från respondenten”.

Operativ personal

“Det här är en exempeltex som senare ska bytas ut mot riktig text från respondenten”.

Operativ personal

“Det här är en exempeltex som senare ska bytas ut mot riktig text från respondenten”.

Operativ personal

“Det här är en exempeltex som senare ska bytas ut mot riktig text från respondenten”.

Schemaläggning får inte enbart ses som ett matematiskt problem.

Trots det kan vi lösa stora problem med algoritmer.

Vi kan skapa scheman automatiskt utifrån en mängd olika krav.

Exempel på krav:
- Kontinuitetskrav
- Preferenser från brukare
- Preferenser från personalen

Det som är unikt med verktyget är att det kan hantera alla krav helt automatiskt. Det viktigaste kravet från äldreomsorgen och hemtjänsten är kravet på kontinuitet. Det finns inget annat verktyg som löser det på ett tillfredsställande sätt idag.

Schemaläggning.

Schemaläggaren kan ägna mera tid åt att se till att uppgifter om personal och brukare är uppdaterade och korrekta, att krav, preferenser, rättigheter och delegeringar är korrekta. Det kombinatoriska pusslet att tilldela uppgifter till personalen korrekt sköts av verktyget. Schemaläggaren får också ut viktig statistik.

Läs mer om hemtjänsten

Ruttoptimering.

Förbättrad ruttoptimering leder till minskade körtider och därmed minskade föroreningar. Algoritmerna hjälper till att minimera de sammanlagda körtiderna. Samtidigt samlas viktig statistik in om arbetspassen som schemaläggaren har nytta av. Som personal får du tillgång till en färdbeskrivning som visar vägen mellan olika besök

Läs mer om hemtjänsten

Summering av verktyget.

Verktyget säkerställer att mottagare inte träffar personal de inte gillar, att de får medicinering vid rätt tidpunkt, att en person av önskat kön hjälper dem att duscha och att andra subjektiva preferenser beaktas vid schemaläggning som verksamhetens krav på effektivitet och lönsamhet.

På liknande sätt kan vi säkerställa att personalens preferenser och önskningar behandlas av schemageneratorn. Bättre arbetsplanering och minskade körtider är exempel som visar att personalens arbetssituation förbättras. Ruttoptimerade scheman leder till en förbättrad miljö och minskade utsläpp.

Ökad kontinuitet leder även till bättre, säkrare och mer tillitsfulla relationer mellan brukare och personal. Ett område som uppmärksammats i spåren av pandemin.