Med en allt större andel äldre i samhället behöver vi tänka kreativt för att möta det ökade behovet av hemtjänst.

Vi jobbar med forskare

Vi har kontakt och samarbeten med forskare och utvecklare inom området avancerade optimeringsalgoritmer.

Samarbete

Vi jobbar med hemtjänstföretag

Vill ditt hemtjänstföretag vara med och utforma morgondagens verktyg för schemaläggning?

Samarbeta med oss

Stålmarck Resource Optimization erbjuder

Lyhördhet

Vi lyssnar aktivt på våra kunder och intressenter för att förstå hur vi ska utveckla vårt värdeerbjudande.

Påhittighet

Vi är kreativa och innovativa för att kunna utveckla enkla och smarta lösningar till komplexa problem.

Tillgänglighet

Vi har direktkontakt med våra kunder för att vinna förtroende och för att bygga långvariga relationer.

Ledningsgrupp

David
Stålmarck

David har varit teknik- och matematikintresserad sedan barnsben, fått hemundervisning i matematik och logik av sina föräldrar och tidigare tävlat inom matematik- och programmering. David är också entreprenör och initiativtagare till Stålmarck Resource Optimization. David studerar Civilingenjörsprogrammet Teknisk Matematik på Lunds Universitet.

Gunnar
Stålmarck

Gunnar tillför lång erfarenhet av forskning, entreprenörskap och industrialisering av forskningsresultat. Gunnar har en högskoleexamen i teoretisk filosofi och har varit verksam som forskare, föreläsare och handledare, bl.a. som adjungerad professor i tillämpad datalogi vid Chalmers tekniska högskola. Gunnar är också grundare av Prover Technology.  Ett företag inriktat på industrialisering av formella metoder som Gunnar ledde under 20 år.

Advisory board
Våra år av erfarenhet

Monika Laud-Claassen
Kommunikation

Monika har en lång och bred erfarenhet inom företagskommunikation och marknadskommunikation. Från presskampanjer med företag som Compaq, IBM, French Telecom, SCO, Aeroflot, Malaysia och Hugo Boss till internationell presschef för Nasdaq-noterade SCO. Monika har också lett en prisbelönt lansering av en svensk startup på den amerikanska marknaden. I dag driver Monika framgångsrikt egna design- och inredningsbutiker i Nordamerika.

Tony Rogvall
Mjukvaruutveckling och entreprenörskap

Tony har lång erfarenhet som programmerare, entreprenör och investerare. Efter universitetstudier i matematik och datavetenskap började Tony utveckla teknik för formell verifiering i startupföretaget Prover Technology, följt av en period som co-designer av programmeringsspråket Erlang på Ericsson. Därefter har Tony varit med och skapa framgångsrika startups som Bluetail och Synaps. På senare år har Tony investerat i flera svenska starups och även deltagit aktivt i bolagens produktutveckling.

Lisa Barkman
Hemtjänst och hemtjänstlogistik

Lisa har genom sitt arbete som omsorgspersonal och samordnare inom hemtjänsten fått en bred och djupgående förståelse för hur hemtjänsten fungerar och kan förbättras. Lisa har läst industriell och finansiell ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och skrev sin kandidatuppsats inom området kapacitetsplanering och schemaläggning inom hemtjänsten.