06/05/2021

Nytt samarbete med ledande forskare

MIAO (Mathematical Insights into Algorithms for Optimization) är en grupp forskare från de datavetenskapliga institutionerna vid Lunds och Köpenhamns universitet. MIAO forskar kring grunderna för effektiva beräkningar och utformar algoritmer som fungerar snabbt i praktiken.
Schemaläggning är komplicerat, det vet nog alla som suttit ner och försökt lösa pusslet. Särskilt då vi vill optimera effektivitet, kontinuitet och hänsyn till personalens och vårdtagarnas preferenser.
Inom ramen för samarbetet kommer vi att testa algoritmer utvecklade inom MIAO och ge MIAO möjligheter att vidareutveckla algoritmer som hemtjänsten kan dra nytta av baserat på realistiska indata som vi tillhandahåller.