06/05/2021

Lite matematik för en mänskligare hemtjänst

När vi schemalägger en verksamhet inom hemtjänsten så finns det ett otal kombinationsmöjligheter. Det är omöjligt för en människa att identifiera alla tänkbara varianter av scheman. Ibland är det för svårt att ens hitta ett enda bra alternativ. Nu finns matematiken som ger oss en sökmotor som klarar det. En sökmotor som hittar det teoretiskt bästa schemat. Det finns bara ett krux - vi får det vi ber om, varken mer eller mindre.
Vi utvecklar nu ett användargränssnitt tillsammans med hemtjänstföretag för att användare på ett enkelt sätt ska kunna uttrycka sina krav på kontinuitet, beläggningsgrad, jämt fördelade arbetspass, personalens och kundernas krav och preferenser för att nämna några.