17/09/2021

Lite klokare

Tankarna flödade under ett givande, inspirerande och insiktsfullt möte med vår advisory board. Att dessa erfarna personer bidrar med sin kunskap och hjälper oss att förbättra planeringen inom svensk hemtjänst tackar vi för.
Frågan kring kontinuitet diskuterades intensivt under mötet. Vi fick också möjlighet att presentera bete-versionen av verktyget. Under presentationen skapade vi ett veckoschema för en medelstor enhet med högsta möjliga kontinuitet automatiskt.