25/11/2021

Framgångsrikt innovationsprojekt avslutat

SRO har framgångsrikt slutfört ett så kallat Innovativa Startups steg 1-projekt finansierat av Vinnova
som syftat till att  utvärdera alla delar av en webbaserad plattform för automatiserad
schemaläggning för hemtjänsten och ta fram ett "proof of concept":
https://www.vinnova.se/p/automatisk-schemalaggning-for-hemtjanst/
Våra betatestare frågar ivrigt när alla delar är på plats så att de kan börja skapa scheman själva i
plattformen på dag till dag basis. Produktifiering pågår för fullt!